Från träkol till plasma. Järn- och stålprocesser i Sverige 1960-182

Från årsboken Daedalus 1983