Hamnarbetarna och ordningen. Reflektioner kring ett bångstyrigt arkivmaterial

Från årsboken Daedalus 1983