Josefin och teknologin. Teknik och teknikutveckling sedda genom symaskinens nålsöga

Från årsboken Daedalus 1983