Strövtåg genom Gustaf de Lavals skissböcker

Från årsboken Daedalus 1983