Verkstadsindustri på Kungsholmen

Från årsboken Daedalus 1983