Alternativ till trefassystemet på 1800-talet

Från årsboken Daedalus 1984