El på landsbygden. Ett ekonomiskt och organisatoriskt problem

Från årsboken Daedalus 1984