Elektrifieringen ur avnämarsynpunkt. Användningsområden och distributionssystem

Från årsboken Daedalus 1984