Konkurrensen mellan elektricitet och gas

Från årsboken Daedalus 1984