Kraft i samverkan. Österdalälvens utbyggnadshistoria

Från årsboken Daedalus 1984