Kraftverksbyggarna. Arbetsvillkor och levnadsmönster

Från årsboken Daedalus 1984