Lars Furuland. Ljus över landet. Elektrifieringen och litteraturen

Från årsboken Daedalus 1984