Striden om de strömmande vattnen

Från årsboken Daedalus 1984