Varför har svensk starkströmsindustri blivit högteknologisk

Från årsboken Daedalus 1984