Vattenkraftsutbyggnaden i Lule älv. Betydelse för befolkning, försörjning och industrietableringar

Från årsboken Daedalus 1984