Byggandet under mellankrigstiden

Från årsboken Daedalus 1985