Formgivna industriprodukter

Från årsboken Daedalus 1985