Framtiden tillhör handens och hjärnans arbetare

Från årsboken Daedalus 1985