Tekniska Museet och dess föregångare

Från årsboken Daedalus 1985