Tekniska Museets byggnad och dess tillkomsthistoria

Från årsboken Daedalus 1985