Att skåda bakåt för att spana framåt

Från årsboken Daedalus 1986