Carl Linde som teknikens institutionsbyggare, 1875-1906

Från årsboken Daedalus 1986