Demand pull och Technology Push. Kring sjöförsvaret 1850-1950

Från årsboken Daedalus 1986