Entreprenorene som ble borte

Från årsboken Daedalus 1986