Fra forskning til industri

Från årsboken Daedalus 1986