Högteknologisk utveckling och nationella FoU-system

Från årsboken Daedalus 1986