Hur kan teknisk forskning påverkas av statlig forskningspolitik

Från årsboken Daedalus 1986