System 37 Viggen – vapenteknisk forskning inom industrin

Från årsboken Daedalus 1986