Vetenskapen i försvarets tjänst

Från årsboken Daedalus 1986