Vetenskapsmän och ingenjörer. Kunskapsspridande under antiken

Från årsboken Daedalus 1986