Dr Justus Felix alias Mr Martin Ekenberg. Geni, visionär och, eller humbug

Från årsboken Daedalus 1987