Innovationen av rostfria stål i Sverige. En åtgärd mot 1920- talets stålkris

Från årsboken Daedalus 1987