John Ericsson och hans Caloric-maskiner

Från årsboken Daedalus 1987