Ösjöfors handpappersbruk

Från årsboken Daedalus 1987