Stockholms vapenfabrik

Från årsboken Daedalus 1987