Svensk Celluloidindustri AB – den första termoplastfabriken

Från årsboken Daedalus 1987