Teatrofonen – stereofonisk musik per telefon

Från årsboken Daedalus 1987