Telemuseum 50 år 1987

Från årsboken Daedalus 1987