Älvdalens Porfyrverk 200 år

Från årsboken Daedalus 1988