Emanuel Swedenborgs manuskript om en flygmaskin

Från årsboken Daedalus 1988