En machine att flyga i wädret. Emanuel Swedenborgs förslag till en flygmaskin år 1714

Från årsboken Daedalus 1988