Från nitning till svetsning. Hur ett teknikskifte förändrade arbetet inom verkstadsindustrin

Från årsboken Daedalus 1988