Kvinnoarbete och rationalisering. Gustavsbergs porslinsfabrik under mellankrigstiden

Från årsboken Daedalus 1988