Motor AB Pythagoras – ett levande, arbetande industrimuseum

Från årsboken Daedalus 1988