Några kommentarer till Emanuel Swedenborgs flygplansprojekt

Från årsboken Daedalus 1988