På världsmarknadens villkor – och smedjans. Teknisk förändring vid Stocka sågverk under 1800-talet

Från årsboken Daedalus 1988