Stora Kopparberg 700 år

Från årsboken Daedalus 1988