Tekniska museer i Paris – rapport från en studieresa

Från årsboken Daedalus 1988