Trångfors kraftstation – en sekelskiftesmiljö

Från årsboken Daedalus 1988