Unifonen – en enstyckstelefon enligt beskrivning 1944

Från årsboken Daedalus 1988